Lisnic Club Iași

Vino să încerci serviciile noastre.

Dacă ești nemulțumit, îți dăm banii înapoi, iar dacă îți faci abonament lunar, îți oferim acest prim serviciu gratis.

Nu ai nimic de pierdut 😉

Servicii de tuns și îngrijire barbă

Îți punem la dispoziție 3 tipuri de abonamente: Haircut & Styling, Trim & Shave și Gentleman’s Package. Avem cel mai bun deal de pe piață și cei mai instruiți barberi.

Produse de îngrijire reduse cu până la 25%​

Avem produse de îngrijire pentru bărbați de 3 tipuri: Hair Style, Beard & Shave și Accessories & Gifts. La noi veți găsi branduri de top precum Reuzel, Uppercut, Morgan’s sau Dear Barber. E timpul pentru next level!

Comunitate, evenimente și concursuri​

Organizăm concursuri săptămânale în care poți să câștigi vouchere pentru produsele și serviciile noastre. Te invităm la evenimentele pe care le organizăm sau sau la care suntem parteneri.​

Locațiile noastre

Lisnic Exclusive

Șoseaua Sărărie 15-17, Iași

Luni-Vineri:
09:00-21:00

Sâmbătă:
09:00-20:00

Lisnic Lazăr

Strada Zimbrului 13, Iași

Luni-Vineri:
09:00-21:00

Sâmbătă:
09:00-20:00

Lisnic Newton

Strada Vasile Lupu 78A, Iași

Luni-Vineri:
09:00-21:00

Sâmbătă:
09:00-20:00

Regulament Lisnic Club

RO

1. Membrul poate beneficia de un număr limitat de servicii, conform abonamentului și în limita locurilor disponibile.

2. Programările se fac telefonic sau online, prin intermediul aplicației Yclients.

3. Membrul are obligația de a se prezenta la ora programării. Întârzierea cu mai mult de 15 minute se consideră ca neprezentare. 

4. Neprezentarea va intra în calculul numărului maxim de vizite permise de abonament.

5. Anularea unei programări se va face cu minim 4 ore înainte, doar telefonic sau prin intermediul platformei Yclients. Sms-urile, email-urile sau mesajele pe paginile de Facebook/Instagram nu vor fi luate în considerare.

6. SC BARBER CLUB ELITE SRL își rezervă dreptul de a modifica ora programării cu minim 20 minute urmând să înștiințeze Membrul despre aceasta telefonic sau prin sms.

7. Membrii vor beneficia de prețuri preferențiale la produsele comercializate de către SC BARBER CLUB ELITE SRL, lista completă de prețuri fiind afișată pe site-ul www.lisnicbarbershop.ro. 

8. Prezentul Abonament încetează în una dintre următoarele situații: (a) prin acordul părților; (b) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) în cazul apariției unui eveniment de forță majoră; (d) în cazul decesului Membrului; (e) prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive și (e) prin rezilierea Abonamentului de către SC BARBER CLUB ELITE SRL, conform prevederilor din prezentul Contract. 

9. Prin semnarea Abonamentului, Membrul este de acord cu privire la cesionarea de către SC BARBER CLUB ELITE SRL a Abonamentului către orice terț, cu păstrarea condițiilor valabile în momentul semnării, Membrul urmând a fi notificat în acest sens. 

10. În situația în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Abonament este sau va fi calificată drept nulă, ilegală sau nevalidă conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului Abonament vor rămâne în vigoare.

EN

1. The member can benefit from a limited number of services, according to the subscription and within the limit of the places available.

2. The bookings will by phone or online, through the Yclients application.

3. The member has the obligation to arrive at the time of booking. The delay of more than 15 minutes is considered a non show. 

4. The no-show will be included in the calculation of the maximum number of visits allowed by the subscription.

5. The cancellation of a booking will be made at least 4 hours in advance, only by phone or through Yclients platform.

6. SC BARBER CLUB ELITE SRL reserves the right to change the programming time with a minimum of 20 minutes in advance through a notification by SMS or by calling.

7. The members of the club will benefit from preferential prices for the product, the complete price lists being displayed on the website – www.lisnicbarbershop.ro.

8. This subscription ceases on one of the following situations: (a) by the agreement of the parties; (b) at the  end of the period for which it was signed; (c) in case of force majeure; (d) in the case of the death of the Member; (e) by the effect of the law or in the case of a final court decision; and (e) by the termination of the subscription by SC BARBER CLUB ELITE SRL, according to the provisions of this Contract.

9. By signing this Contract, the Member agrees with the assignment by SC BARBER CLUB ELITE SRL of the Subscription to any third party, keeping the conditions valid. The Member will be notified in this regard.

10. In the event that, any of the terms or provisions of this Subscription is or will be qualified as null, illegal or invalid, according to the legislation, all other conditions and provisions of this Subscription will remain in force.

Programează-te online!